More... European Award POLONICUS 2015    

European Award POLONICUS 2015

By wiesiek

AKWIZGRAN: Nagrody Polonicus 2015 przyznane   Uroczysta Gala Polonii 2015 połączona z wręczeniem statuetek Polonicus odbyła się 2 maja 2015…

More... Poradnik Polaka w Belgii    

Poradnik Polaka w Belgii

By wiesiek

Drodzy Czytelnicy!Wydział  Konsularny  Ambasady  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Brukseli  wraz  z  organizacją NOWINKI ASBL ma przyjemność przekazać w Państwa ręce informator…

More... W Kancelarii Prezydenta powstanie Biuro ds Polonii    

W Kancelarii Prezydenta powstanie Biuro ds Polonii

By wiesiek

W sejmowym orędziu Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział, że powstanie Biuro Polonii słowami: "Dziś miliony naszych rodaków są rozsiane po…

More... Konferencja Polonii - Monitor Migracji Polaków w EU    

Konferencja Polonii - Monitor Migracji Polaków w EU

By wiesiek

Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli organizuje w dniach 2-4 października br. tegoroczny Monitor Emigracji…

More... Konferencja w Ambasadzie RP w sercu Unii Europejskiej    

Konferencja w Ambasadzie RP w sercu Unii Europejskiej

By wiesiek

Konferencję pt. Monitor Emigracji Zarobkowej odbyły się w dniach 2-4 października 2015. Miejscem konferencji jest Ambasada RP przy Unii Europejskiej…

More... Wybieramy nasz Parlament !    

Wybieramy nasz Parlament !

By wiesiek

- kliknij , tu znajdziesz informację przez link na informacjŁ Ambasady RP o rejesreacji i zasadach wzięcia udziału w wyborach

Walne zebranie Rady Polonii Belgijskiej

W dniu 1. czerwca 2014 w Domu Polski Wschodniej w centrum Brukseli odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej. W obradach Zjazdu uczestniczyli członkowie oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Belgijskiej. Obradom przewodniczył prezes Józef Ptaszyński. Prezes podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje Rada Polonii w Belgii oraz pozytywną współpracę z organizacjami polonijnymi, szczególmie w części flamandzkiej (Vlaanderen) i kantonów wschodnich (Ostkantone) oraz stowarzyszeniami europejskimi m.n. ETTW jak i  przedstawicielami dyplomatycznymi MSZ w Brukseli.

Ważnym projektem realizowanym przez Radę Polonii Belgijskiej jest coroczna nagroda „Polak Roku w Belgii”, która w 2014 r. przypadnie na dzień 14.11.2014 i będzie ważnym wkładem belgijskiej Polonii na rzecz jednoczenie Polonii.W obradach przedstawiono całokształt pracy ubiegej kadencji, a w sprawozdaniu Prezesa za okres mijającej kadencji przedstawiono również prace podjęte na rzecz rządowego dofinanswania polskich stowarzyszeń w Belgii.  Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, które uzyskało akceptację Walnego gromadzenia

Ustępujący Zarząd otrzymał zdecydowanie absolutorium i podając się do dymisji zaproponował nowy skład zarządu na następne trzy lata. Po rozpatrzoniu wniosków, które wpłynęły do Walnego Zjazdu dyskutowano kierunki rozwoju i przyjęcia nowych członków do Rady Polonii w Belgii. Następnie odbyły się wybory: dokonano wyboru Prezesa, członków Zarządu,. Prezesem ponownie został wybrany Józef Ptaszyński. Walny Zjazd odbył się w przyjaznej i zgodnej atmosferze, a wszelkie uwagi czy wnioski były mile widziane i natychmiast rozważane.

Biuro Prasowe Rady Polonii w Belgii

 

 

 

Copyright © 2015 -  Rada Polonii Belgijskiej
All Rights Reserved.

10187 (3)