Nagrody Polak Roku w Belgii 2014 rozdane!

Po raz szósty zostały wręczone statuetki podczas wyjątkowego wieczoru w Teatrze Saint-Michel. Nagrody otrzymali  Polacy, którym w Belgii się powiodło i nie tylko mogą stanowić wzór dla Polonii, ale i pomagają obalić negatywne stereotypy na temat Polaków wśród samych Belgów. Wręczenie nagród konkursu „Polak Roku” odbyło się 7 czerwca w Teatrze Saint-Michel w Brukseli. Przyznanych zostało pięć nagród w kategoriach Kultura, Działalność Gospodarcza, Działalność Społeczna, Nagroda Polonii oraz Nagroda Internautów.

Nagrodę za działalność gospodarczą otrzymała  rodzinna firma ubezpieczeniowa „Save Insurance” z Antwerpii założona w 1990 przez p. Zygmunta Sadowskiego. Firma z dużym sukcesem prowadzi działalność głównie na terenie Belgii, ale też w Holandii i Luksemburgu. Ponadto, Save Insurance chętnie włącza się w liczne inicjatywy społeczne, kulturalne i charytatywne.

Nagrodę za działalność społeczną otrzymała p. Jadwiga AGACKA, nauczycielka i od 2008 r. koordynatorka Punktu Konsultacyjnego świadczącego nieodpłatnie pomoc dla osób polskojęzycznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Pani Agata jest osobą wyróżniającą się wielkim poświęceniem dla spraw dzieci.

Nagroda w kategorii Kultura została wręczona zespołowi „SPOTKANIE”  który powstał w marcu 1973r. z inicjatywy Polskich imigrantów, pragnących krzewić tradycję, folklor oraz Kulturę Polską. Twórcą i choreografem zespołu  ‘Spotkanie’ jest p. Daniel COUSTRY. Zespół wielokrotnie wystąpił w Polsce, w tym na festiwalu w Rzeszowie i Lublinie a także w Niemczech, Hiszpanii i Danii. Każdego roku, zespół uczestniczy również w "Światowym Festiwalu Folkloru Miasta Saint-Ghislain". 

Nagroda internautów została przyznana  Stowarzyszeniu BeKaP które powstało w 2011 roku. Celem tej organizacji jest integracja Polonii belgijskiej poprzez  realizację projektów i wydarzeń kulturalnych, które pozwalałyby nawiązać więzi i promować kulturę polską. BeKaP służy jako „grupa wsparcia” potrzebującym pomocy i nowoprzybyłym, a także prowadzi działalność charytatywną na rzecz kobiet i dzieci mieszkających w Brukseli bez względu na ich przynależność narodową.

Nagrodę Polonii otrzymał p. Jean-Bernard OTTE - Emerytowany Profesor Medycyny Uniwersytetu Katolickiego w Louvain. W 1969 roku, asystował w pierwszym na kontynencie europejskim przeszczepie wątroby. Dokonał też pierwszego w Belgii przeszczepu wątroby dla dziecka od żyjącego dawcy w lipcu 1993 roku. W latach 90-tych nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Dzieciom Liver Polska z Krakowa, co umożliwiło leczenie i przeprowadzenie przeszczepów wątroby u ciężko chorych dzieci w Klinice Saint-Luc w Brukseli.  Profesor wyróżnił się nie tylko poprzez ciężką pracę, profesjonalizm i ogromne doświadczenie, ale również poprzez jego podejście do człowieka, pełne miłości do bliźniego, zrozumienia i empatii. Dzięki niemu corocznie dziesiątki ciężko chorych polskich dzieci przechodzą operacje przeszczepu wątroby w Klinice Saint-Luc w Brukseli. Dziś pracę Profesora kontynuują jego dawni studenci.

Podczas wieczóru wystąpił zespół Gawęda oraz Anna Szoszkiewicz. Zaś rozdanie nagród zakonczyło się występem duetu  Anity Lipnickiej i Johna Portera.

www.polakroku.be

źródło:

Copyright © 2015 -  Rada Polonii Belgijskiej
All Rights Reserved.