Zarząd Rady Polonii Belgijskiej


Joseph Ptaszyński - Prezes
Isabelle du Bois d'Aische Czetwertyńska - Wiceprezes, Prezes Honorowa,
Jolanta Ruts-Ratajczak - Wiceprezes
Jan Bielecki - Wiceprezes,  Skarbnik
Krystyna Balawajder - Sekretarz
Wieslaw Lewicki
- Członek Zarządu
Kozłowski Alexandre -

Członek Zarządu

Copyright © 2015 -  Rada Polonii Belgijskiej
All Rights Reserved.